Ödlor

Ödlor har blivit väldigt populärt att ha hemma som husdjur i dag och hos oss på Iguana Zoo hittar du ett brett utbud med olika typer av ödlor som du kan köpa. Har du några frågor eller funderingar kring till exempel vilka ödlor som passar nybörjaren eller liknande är du varmt välkommen in till butiken där personalen kan hjälpa dig! Likaså kan du få hjälp med vilken typ av föda din ödla behöver få i sig för att må bra och få sig rätt näring. Olika sorters ödlor kan behöva olika föda.

Som du kanske vet så är ödlor en underordning inom klassen med kräldjur. Just ödlor tillhör faktiskt den kräldjursgrupp med allra flest arter Det finns ödlor runt om i hela världen och de lever i olika habitat. Hur de ser ut och hur de lever skiljer sig radikalt mellan olika sorters ödlor. Ta till exempel de allra minsta geckoödlorna som inte blir större än ett par centimeter till den enorma komodovaranen som kan bli större än 3 meter!

Även om många ödlor till viss del påminner om ormar så finns det väsentliga skillnader. De flesta ödlor har nämligen fyra ben och de har också ögonlock som de kan öppna och stänga liksom synliga öppningar för öronen. Detta är attribut som ormar inte har.

Agamer

Agamer är en familj bland ödlorna som oftast känns igen på sina tänder. Du kan nämligen skilja på agamernas framtänder, hörntänder och kindtänder. Agamernas tunga är tjock och huvudet nedtryckt. Majoriteten av de ödlor som finns har stora körtlar på lårens insida – detta är dock någonting som få agamer har. Beroende på agamens levnadssätt påverkas dess kroppsform. Till exempel har de arter som lever ett liv på marken en mer ”nedtryckt kropp” medan de sorter som istället lever i träden har en mer ”upptryckt kropp”. Precis som många andra ödlor är agamer insektsätare. Vissa arter inom familjen med agamer äter även gräs och frukter. Du hittar familjen med agamer naturligt i södra Europa, i Afrika, i Asien och i Australien.

Geckoödlor

En annan familj med ödlor är geckoödlor som du ofta känner igen på de stora ögonen. Anledningen till ögonen storlek är för att geckoödlorna vanligtvis är aktiva under nätterna. Dock finns det även de som kallas för daggeckos. Geckoödlor är duktiga klättrare på grund av sina fötter. Vissa arter kan även klättra på glasrutor i terrariet men det finns även de som har klor på fötterna så som till exempel leopardgeckon. Vanligtvis lever geckoödlor i fuktig skogsmiljö. Namnet ”gecko” kommer från den lite större asiatiska tokaygeckon som ger ifrån sig ett läte som låter ungefär som just ”gecko”. Geckoödlor tycker om föda så som till exempel större insekter och musungar.

Kameleonter

Familjen med kameleonter har en klibbig tunga som de kan sträcka ut långt och spetsen är liksom klubblik. Kameleonten är också känd för sina klätterfötter och sin gripsvans. Ödlans kropp är hög och något hoptryckt på sidorna. Huvudets form påminner om en pyramid och är kantigt. Halsen syns knappt. De karaktäristiska ögonen omsluts av starka ögonlock och låter endast en liten öppning finnas för pupillens skull. Ögonen kan riktas åt olika håll samtidigt och tack vare denna egenskap behöver kameleonten inte ens röra sig då den vill se sig omkring och hitta sina byten. Just kameleonten är känd för att kunna byta färg på sin kropp. Denna process sker på grund av de optiska hudceller som ligger i flera skikt på varandra. Ett skikt är lika med en färg. De flesta kameleonter återfinns i dag i Afrika och de lever främst på insekter. Dock kan större arter av kameleonten också äta fåglar och mindre däggdjur.

Leguaner

Familjen med leguaner kan bli relativt gamla ödlor. Livslängden varierar mellan 12 och 18 år beroende på vilken art leguanen tillhör. Leguanerna lever främst i Nord- och Sydamerika. Om du vill köpa en leguan som husdjur är det främst den gröna leguanen som är populär här.

Leguanen trivs i tropiska regn- och galleriskogar varpå luftfuktigheten är viktig om du har den i ett terrarium hemma. Föda som leguaner lever på är främst växter men även vissa frukter. Skulle leguanernas njurar komma i kontakt med animaliskt protein förstörs dem. Därför är det viktigt att du balanserar leguanens kost för att den ska leva ett sunt liv.

Skinkar

Skinkar tillhör en av de mest artrikaste familjerna bland ödlorna. Här finns mer än 100 släkten och mer än 1000 arter! Skinken lever naturligt i tropiska områden runt om i världen – främst i Sydostasien. En skink lever antingen på marken eller på träd. På marken gräver de in sig och på träden klättrar de med hjälp av sin svans. Många av de skinkar som lever i träden har en liten krok på sin svans så att de kan skära av sin svans om de skulle sväva i fara.

Skinkar kan variera i färg mellan mörk och färgglad. Även storleken varierar. En del skinkar är inte större än 8 centimeter medan andra blir så stora som 35 centimeter. Deras föda innehåller insekter men även andra ödlor.

Varaner

Familjen med varaner är köttätande ödlor och det är även inom den här familjen med ödlor som den allra största ödlan finns, komodovaranen. Den allra minsta arten bland varanerna blir endast 28 centimeter lång. Sedan finns det ett par arter som blir större än 2 meter! Varaner kännetecknas bland annat av lång hals. Dess tungspets är delad – liksom ormens och varanens ögon sitter på sidorna av huvudet. Sin långa och starka svans använder många varaner som en hjälp då de ska simma. På fötterna finns fem tår med böjda klor.